-A +A
10.05.2019
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W środę 8 maja 2019 r. pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej świętowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który rozpoczyna obchodzony corocznie Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W uroczystym spotkaniu w Starej Elektrowni udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z miasta i powiatu ostrowskiego, dyrektorzy i pracownicy bibliotek gminnych, obecni i emerytowani pracownicy ostrowskiej Biblioteki, dyrektorzy szkół, przedszkoli i instytucji kulturalno-oświatowych, czytelnicy oraz wiele innych życzliwych i oddanych Bibliotece osób.

W 2019 r. mija 10 lat od podpisania porozumienia między Zarządem Powiatu a Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka na mocy którego powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej realizację zadań ponadlokalnych dla powiatu ostrowskiego. Po powitaniu gości Jolanta Andruszkiewicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej podsumowała dotychczasową współpracę. W ramach porozumienia ostrowska Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad dziesięcioma bibliotekami samorządowymi w powiecie ostrowskim, podejmuje działania na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego oraz świadczy pomoc  instrukcyjno-metodyczną. Do jej zadań należy koordynacja działalności bibliotek na terenie powiatu, promowanie książki i kultury czytelniczej w regionie oraz wspieranie bibliotek gminnych w ich rozwoju. Opracowuje również bibliografię regionalną, gromadzi literaturę i prasę fachową, a także wspiera doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek.

W dalszej części uroczystości zaprezentowana została książka Wojna 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic pod redakcją Jadwigi Sadowskiej i Aliny Wierzbickiej. Publikacja ukazała się nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zawiera 58 wspomnień bezpośrednich świadków wydarzeń oraz dzieci, krewnych i sąsiadów, których te wydarzenia dotyczyły. Kilka fragmentów relacji odczytali podczas spotkania uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz czytelnicy Biblioteki.

W tym dniu wręczono również nagrody laureatom akcji Czytanie jest modne w Ostrowi Mazowieckiej. Tegoroczna edycja konkursu skierowanego do mieszkańców miasta i powiatu poświęcona była Marii Dąbrowskiej z uwagi na przypadającą 130. rocznicę urodzin patronki ostrowskiej Biblioteki.

Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień i gratulacji. Przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i instytucji miejskich życzyli wszystkim bibliotekarzom radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, dziękowali za wypełnianie ważnej misji upowszechniania dzieł literackich, popularnonaukowych i takich, które poprawiają nastrój.

Dzień Bibliotekarza był doskonałą okazją, aby podziękować władzom samorządowym,  placówkom oświaty i kultury, instytucjom samorządowym oraz stowarzyszeniom za dotychczasową owocną współpracę. Wręczono nagrody książkowe tym, dla których i dzięki którym Biblioteka istnieje – najaktywniejszym czytelnikom. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli z nami spędzić środowe popołudnie – serdecznie dziękujemy.

Święto bibliotekarzy uświetnił recital zespołu Mikstura pod kierunkiem Pawła Andruszkiewicza.

Tekst: Anna Duda-Depta MBP

 

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00