-A +A
31.05.2020
Dzień Bociana Białego – 31 maja

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 powoli dobiega końca. Nowa elewacja, kolory, geometria powodują, że niektórzy absolwenci nie rozpoznali swojej „czwórki”.

Czy młodzież obecnie ucząca się w szkole rozpozna ją?

Szkołę bez problemu poznali „starzy lokatorzy” – bociany białe. Mimo diametralnej zmiany i nowej odsłony elewacji budynku stali bywalcy wrócili na swoje miejsce. Jest to dowód na to, że przyrody nie da się oszukać. Bociany przylatują do SP4 już od kilku lat.

Kółko przyrodnicze, pod okiem nauczycieli biologii, od początku bytności opiekuje się bocianami. Często jest to materiał i możliwość prowadzenia lekcji w plenerze.

Zgadniecie od ilu lat w Szkole Podstawowej nr 4 obecne są bociany białe? Podpowiedź w artykule.