-A +A
14.02.2019
Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne

Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

Jest zainteresowana dzierżawą gruntów gminnych oraz prywatnych.

Informacja pochodzi z firmy Electricom Engineering Sp. z o.o., ul.Przewóz 34/426, 30-716 Kraków, tel. 12 307 18 00, www.electricom.pl i została udostępniona na jej prośbę.

Miasto Ostrów Mazowiecka nie jest stroną umowy z ww. firmą oraz nie pośredniczy w dzierżawie gruntów.