-A +A
12.08.2019
Firma wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych

Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. Jest zainteresowana dzierżawą działek gminnych oraz prywatnych.

Informacja pochodzi z firmy Arenella Sp. z o. o., ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek, tel. 698 008 480, 666 400 180, www.arenella.pl i została udostępniona na jej prośbę.

Miasto Ostrów Mazowiecka nie jest stroną umowy z ww. firmą oraz nie pośredniczy w dzierżawie gruntów.