-A +A
11.09.2019
Głosowanie na Powiatowy Urząd Pracy w konkursie Lider Zmian 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że bierze udział w konkursie „Lider Zmian 2019”, zorganizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 

Celem konkursu jest docenienie Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizujących szczególnie wyróżniające się projekty.

Do konkursu zgłoszony został projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)", realizowany w latach 2017-2018, skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej.

Głosowanie trwa do 10 października.
 
Zachęcamy do głosowania na projekt Powiatowego Urzędu Pracy.

Głosować można codziennie na stronie https://liderzmian.eu/projekty/aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-ostrowskim-ii/