-A +A
02.04.2019
Gościmy dzisiaj w Ostrowi wicemarszałek senatu Marię Koc

Na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera gościmy dzisiaj w Ostrowi Mazowieckiej wicemarszałek senatu Marię Koc.

W godzinach porannych wicemarszałek odwiedziła teren budowy Muzeum Dom Rodziny Pileckich, spotkała się w Jatkach z przedstawicielami samorządu miasta i powiatu, złożyła też kwiaty pod pomnikiem żołnierzy wyklętych.

O godz. 18:00 spotka się z mieszkańcami Ostrowi w Starej Elektrowni, by przybliżyć politykę społeczną i gospodarczą Polski oraz Unii Europejskiej.