-A +A
21.11.2017
Godło QI 2017 za Ostrowskie Forum Rozwoju

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI Product – Produkt Najwyższej Jakości.

Godłem QI 2017 nagrodzony został Produkt Konferencyjny - Ostrowskie Forum Rozwoju.

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Samorządu Ostrowi Mazowieckiej w doskonalenie procedur organizacyjnych w realizacji przedsięwzięcia, a także realizowaniem skutecznej polityki zarządzania we wszystkich aspektach działalności Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, a zwłaszcza w zakresie przedmiotu konkursowego zgłoszenia.

Najwyższa Jakość QI 2017, to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego .

17 listopada w Krynicy-Zdroju odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności oraz gala podsumowująca XI edycję Programu Najwyższa Jakość QI 2017. Podczas gali burmistrz Jerzy Bauer odebrał z rąk organizatorów tytuł Laureata oraz Brązowe Godło Najwyższej Jakości Quality International 2017. (Małgorzata Dąbkowska)