-A +A
19.06.2019
Grzegorz Helcbergiel ponownie przewodniczącym Rady Sportu

Pierwsze posiedzenie Rady Sportu V kadencji odbyło się 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Burmistrz, zgodnie z Regulaminem Rady Sportu, zwołał i prowadził to posiedzenie. Wyraził nadzieję, iż świeże spojrzenie na sprawy sportu w mieście i zaangażowanie członków Rady będą motorem do podjęcia działań na rzecz rozwoju sportu w Ostrowi Mazowieckiej. Zgodnie z porządkiem obrad, Burmistrz powołał przewodniczącego Rady Sportu. Został nim ponownie Grzegorz Helcbergiel. Następnie, Rada jednomyślnie wybrała Pawła Skarpetowskiego na zastępcę przewodniczącego.

Rada Sportu w Ostrowi Mazowieckiej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej. Członkowie wybrani zostali na pięcioletnią kadencję i pełnią swoje funkcje społecznie.

Najbliższe wydarzenia

22
Listopada
godz. 17:00
23
Listopada
godz. 08:00
23
Listopada
godz. 10:00
24
Listopada
godz. 09:00
24
Listopada
godz. 16:00
27
Listopada
godz. 13:00
29
Listopada
godz. 18:30
05
Grudnia
godz. 18:00
06
Grudnia
godz. 16:00