-A +A
19.06.2019
Grzegorz Helcbergiel ponownie przewodniczącym Rady Sportu

Pierwsze posiedzenie Rady Sportu V kadencji odbyło się 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Burmistrz, zgodnie z Regulaminem Rady Sportu, zwołał i prowadził to posiedzenie. Wyraził nadzieję, iż świeże spojrzenie na sprawy sportu w mieście i zaangażowanie członków Rady będą motorem do podjęcia działań na rzecz rozwoju sportu w Ostrowi Mazowieckiej. Zgodnie z porządkiem obrad, Burmistrz powołał przewodniczącego Rady Sportu. Został nim ponownie Grzegorz Helcbergiel. Następnie, Rada jednomyślnie wybrała Pawła Skarpetowskiego na zastępcę przewodniczącego.

Rada Sportu w Ostrowi Mazowieckiej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej. Członkowie wybrani zostali na pięcioletnią kadencję i pełnią swoje funkcje społecznie.

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
18
Sierpnia
godz. 13:00
22
Sierpnia
godz. 08:30
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00