-A +A
05.02.2018
Harcnocka „Pogodnych”, czyli jak harcerze spędzali ferie w szkole

Ferie w szkole? Czemu nie! Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej stał się w 25 stycznia miejscem zajęć historycznych dla harcerek i harcerzy z 29 Drużyny Harcerskiej ”POGODNI”. Kilkugodzinna zbiórka przeniosła harcerzy w czasie do trzech epok: średniowiecza, czasów zaborów oraz XX w.  29DH „POGODNI” należy od 2009 r. do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich i w każdym roku realizuje zadania które przybliżają harcerzom średniowiecze. W tym roku odbył się turniej i nauka tańców średniowiecznych. Uczestnicy byli zobowiązani przebrać się i zachowywać stosownie do tej epoki. Swoją obecnością zaszczycili zebranych Król Kazimierz i królowa Anna. Ochmistrzyni Zofija powitała zacnych gości chlebem i ostrowskim miodem. Zaś uczestnicy turnieju z animuszem ruszyli do boju czyli rywalizacji w turnieju.  Zwycięzcy całego turnieju w nagrodę otrzymali pracę na dworze królewskim.

Drugą częścią zbiórki była gra decyzyjna rozegrana w ciemnościach jak przystało na czas zaborów. Teren szkoły zamienił się w nasze miasto, a harcerze wędrując po nim zdobywali wiedzę historyczną oraz wskazówki, które mogły pomóc wykonać zadanie zniszczenia zbliżającego się pociągu z wojskiem rosyjskim.  Gra wymagała myślenia i wybierania tylko niektórych wskazówek i opracowania planu akcji , która pomoże powstańcom styczniowym.

Jako trzecia część odbyła się wieczornica harcerska poświęcona Marii Pileckiej z domu Ostrowskiej. Harcerze zapoznali się z życiorysem p. Marii i próbowali określić jaką była dziewczyną , kobietą. Okazało się , że możemy się od Niej wiele nauczyć m.in. odwagi, poświęcenia i wytrwałości. (Drużynowa Grażyna Duda)