-A +A
04.11.2019
I konferencja dla bibliotekarzy w Ostrowi Mazowieckiej

18 października 2019 r. w Starej Elektrowni odbyło się I Ostrowskie Forum Bibliotekarzy pod hasłem "Biblioteka XXI wieku". Konferencja skierowana była do bibliotekarzy oraz nauczycieli bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego i sąsiednich powiatów, a jej zadaniem było podejmowanie problemów nurtujących środowisko bibliotekarskie i wymiana doświadczeń zawodowych. Było również okazją do promowania ciekawych działań, nawiązywania kontaktów oraz współpracy przy podejmowanych w przyszłości działaniach.
Zaproszenie na Konferencję przyjął pan Jerzy Bauer - Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka oraz pan Zbigniew Chrupek - Starosta Ostrowski, a także przedstawiciele władz samorządowych z powiatu węgrowskiego oraz wójtowie gmin.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Forum.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się w gronie bibliotekarzy i dyskutować o istotnych dla naszego środowiska zagadnieniach. Mieliśmy również możliwość wysłuchać referatów prof. Jadwigi Sadowskiej, dr Katarzyny Zimnoch oraz Agnieszki Koszowskiej – redaktor naczelnej portalu bibl.org., odnoszących się do najnowszych trendów w bibliotekarstwie oraz zapoznać się z prezentacjami przedstawiającymi działalność bibliotek.

Wydarzenie było jednym z elementów projektu "Bibliotekarz na miarę czasów" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Przekazując podziękowania za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w wydarzeniu, dziękujemy również za wspaniałą atmosferę, jaką Drodzy Uczestnicy stworzyliście.

Życząc sukcesów w codziennej działalności do zobaczenia na kolejnym Ostrowskim Forum Bibliotekarzy.

Jolanta Andruszkiewicz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej