-A +A
26.11.2018
II sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w czwartek 29 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się II sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432).

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok./projekt/
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027./projekt/
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r./projekt/
 4. w sprawie  dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka instrumentem płatniczym./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r./projekt/
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2017-2018.
 3. Wolne wnioski i sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
29-11-2018 14:00

Najbliższe wydarzenia

20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne