-A +A
17.12.2018
III Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w środę 19 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się III sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z I sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok.
 2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 -2029.
 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, /projekt/

b) w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/

6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, /projekt/
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2018-2023, /projekt/
 3. w sprawie wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Rodzinka”. /projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. /projekt/
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”, /projekt/
 2. w sprawie  upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta, /projekt/
 3. w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2019r. /projekt/
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
19-12-2018 13:00