-A +A
03.06.2020
Informacja

Szanowni Państwo,

W Ostrowi Mazowieckiej, podobnie jak w całym kraju powoli wracamy do normalności. Cieszymy się tym, ale wiemy, że ryzyka nie minęły. Doświadczamy pierwszych objawów kilkumiesięcznego spowolnienia gospodarki. Już dziś ma to swoje skutki społeczno-gospodarcze. Prognozy ekonomistów wskazują, że mogą być one odczuwalne przez najbliższych kilka lat. Czujemy się odpowiedzialni za stabilność miejskich finansów. Stąd też konieczne stało się wdrożenie planu oszczędnościowego we wszystkich obszarach. Była to dla nas decyzja niełatwa, ale konieczna.

Nasze intensywne prace zmierzają do zapewnienia ciągłości i jakości usług publicznych oraz możliwości zrealizowania zaplanowanych inwestycji. Szczególnie ważne są inwestycje, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne, w tym przebudowa ulic: Prusa i Lubiejewskiej z dwoma rondami. Miasto  na to zadanie zdobyło ok. 10 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Niepodjęcie tej inwestycji oznaczać będzie utratę środków finansowych.

Dużym wyzwaniem dla samorządów jest m.in. oświata. Problemy z finansowaniem edukacji obserwujemy w całym kraju. W poczuciu odpowiedzialności za miejskie jednostki oświatowe podjęliśmy rozmowy z rodzicami przedszkolaków i dyrektorami placówek. Rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać o jak najlepszej organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021.

Od 6 maja miejskie przedszkola są znów otwarte. Dotychczas, na 710 zapisanych dzieci, z opieki przedszkolnej korzystało od kilku do 22 przedszkolaków.

Na przyszły rok przedszkolny zgłoszonych zostało 760 dzieci, o 50 więcej niż w obecnym. Planowane jest od września otwarcie 31 oddziałów z czego 10  ośmiogodzinnych, proporcjonalnie rozłożonych między 3 przedszkola miejskie.

Utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym miasta. Na realizację tego zadania w 2020 roku otrzymaliśmy ok. 700 tys. zł dotacji przedszkolnej (dzieci w wieku 3-5 lat) oraz ok. 1,5 mln zł subwencji (dzieci 6-letnie oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym). Daje to łącznie ponad 2 mln złotych.  W 2020 r. koszt jego realizacji wyniósł ponad 7,5 mln złotych. Środki własne miasta przeznaczone na ten cel, to ok. 5,5 mln zł, co stanowi 71,3% ogółu wydatków.

Obserwowane spowolnienie gospodarcze oraz zauważalne już mniejsze wpływy do budżetu miasta zmuszają samorząd do optymalizacji wydatków we wszystkich obszarach. Obowiązkiem nas wszystkich jest takie planowanie wydatków samorządu, aby zadania publiczne oraz zaplanowane inwestycje były realizowane w sposób ciągły i niezakłócony.

Zapraszamy Państwa do aktywności oraz prosimy o wyrozumiałość w obliczu nowej sytuacji.

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, 3 czerwca 2020 r.