-A +A
11.09.2018
Informacja dla mieszkańców ul. T. Kościuszki

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i modernizacji  odcinka ulicy Kościuszki, Burmistrz Miasta Jerzy Bauer zaprasza mieszkańców ulicy oraz inne osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne dotyczące drogi.

Spotkanie odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Ratusza.