-A +A
21.01.2021
Informacja dotycząca budowy ul. B. Prusa

W związku z pytaniami mediów dotyczącymi budowy ulicy B. Prusa informujemy, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od 2004 r. pas drogowy na tym odcinku miał miejscowe przewężenie (Rys.1). W 2012 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dokonano zmiany polegającej na przesunięciu linii zabudowy w głąb działek z myślą o konieczności poszerzenia pasa drogowego poprzez podział i wykup własności.  W chwili projektowania rozbudowy ulicy Bolesława Prusa, poszerzenie pasa drogowego stało się koniecznością. W 2017 roku wszyscy właściciele działek wzdłuż ul. B. Prusa, których dotyczyły regulacje, byli powiadomieni przez Starostwo Powiatowe, mogli zapoznać się z projektem drogi oraz zgłaszać ewentualne uwagi. Aktualnie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji jest prawomocna i ostateczna a w Starostwie Powiatowym trwają postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte działki.

Czy wykonując inwestycję nie można zostawić drzew?

Rozważamy korektę zatwierdzonej dokumentacji rozbudowy ulicy Bolesława Prusa na tym odcinku. Naszym celem jest próba zachowania drzew przy równoczesnym spełnieniu warunków technicznych.

Po drugiej stronie ulicy jest już chodnik, jest też teren zielony, niezamieszkały, nieogrodzony. Czy nie można wykonać inwestycji po drugiej stronie ulicy?

Projektant dokonał wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i techniczno- wykonawczych inwestycji, mając na uwadze obwiązujący miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Czy Miasto dokonało właściwej wyceny odszkodowania za przejęte działki?

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowej (ZRID), postępowanie w spawie wyceny prowadzi Starosta Ostrowski.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon rys._1.pdf3.06 MB