-A +A
17.03.2020
Informacja ws. nieodpłatnych punktów pomocy prawnej

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego tymczasowo zawieszają udzielanie porad osobiście. Wynika to z przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 (koronawirusem). W komunikacie Starosty Ostrowskiego czytamy, że od 16 marca br. do odwołania tymczasowo nie będą udzielane osobiście porady w punktach:

  • Nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji Zespół Szkół im. St. Staszica, ul. Nurska 150, 07-320 Małkinia Górna;
  • Nieodpłatnej pomocy prawnej Urząd Gminy w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur;
  • Nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Bursa Szkolna, ul. Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Z uwagi na bezpieczeństwo Wykonawców i osób korzystających z pomocy, porady w ww. punktach udzielane będą przez telefon oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl, ePUAP lub faksu: 29 6457100 skan lub zdjęcie podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej), a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 29 6457101 wew. 22 w godz. od 8.00 do 16.00.

Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej