-A +A
29.02.2016
Informacja z walnego zebrania Koła nr 64 PZW w Ostrowi Mazowieckiej

28 lutego 2016 roku w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła. Udział w nim wzięło 43 wędkarzy i wędkarek. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Jerzy Bauer oraz Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski.

Sprawozdania złożyli: z działalności zarządu koła – merytoryczne - prezes koła Waldemar Borowy, finansowe - skarbnik koła Włodzimierz Kamieniecki, sprawozdanie komisji rewizyjnej - przewodniczący Kazimierz Król, sprawozdanie sądu koleżeńskiego - przewodniczący Stefan Szydło, sprawozdanie społecznej straży rybackiej – d-ca grupy Bogdan Szarow, wyniki grand prix koła – kapitan sportowy Zygmunt Podbielski.

Plan Pracy na 2016 rok przedstawił – prezes Waldemar Borowy oraz preliminarz budżetowy na 2016 rok – skarbnik Włodzimierz Kamieniecki. Zebrani  jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania za 2015 r. oraz  plan pracy z preliminarzem budżetowym na 2016 rok. Burmistrz Jerzy Bauer w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę stowarzyszeń w życiu mieszkańców miasta oraz potwierdził gotowość w udzielaniu  pomocy dla ich działalności. Również Wójt Michał Rutkowski podziękował za dotychczasową współpracę oraz potwierdził gotowość do dalszej współpracy dla dobra Gminy i wędkarzy.(Waldemar Borowy)


 

Załącznik: 

Najbliższe wydarzenia

10
Sierpnia
godz. 09:00
14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00