-A +A
29.11.2017
Innowacje w samorządzie i biznesie tematem Forum

W III Ostrowskim Forum Rozwoju, które odbyło się 28 listopada w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział ponad 160 uczestników. Wśród przybyłych na Forum był m.in. Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych i samorządowych z terenu miasta, właściciele, prezesi i menadżerowie firm z Ostrowi i regionu, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy szkół i przedszkoli. Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów z całej Polski, podmiotów współpracujących z samorządami oraz przedstawiciele firm liczących się na polskim i europejskim rynku, związanych z naszym miastem.

- Państwa obecność jest dla nas bardzo ważna (…) oznacza, że jesteście Państwo zainteresowani rozwojem miasta. – powiedział Burmistrz Jerzy Bauer otwierając Forum. – Państwa głosy to dla nas źródło wiedzy, bardzo liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo – dodał. Podziękował Maciejowi Formanowiczowi, prezesowi zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz Bartoszowi Kublikowi, prezesowi zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, za współorganizację Forum. Kontynuując swoje wystąpienie Burmistrz podkreślał, jak ważne jest zakładanie partnerstw. Podał przykład Ostrowskiego Forum Rozwoju, ale także partnerstw samorządów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, jak współpraca z gminą Ostrów Mazowiecka czy Powiatem Ostrowskim. Burmistrz mówił o konieczności powołania w samorządzie komórki, która zajmowała się będzie obsługą biznesu. Odnosząc się do filmu, przedstawiającego Ostrów za 20-30 lat, który na poprzednim Forum zaprezentował prezes Maciej Formanowicz. Jak powiedział Burmistrz, film zrobił na uczestnikach duże wrażenie. Stał się dla samorządu i był inspiracją do pokazania, że „przyszłość w Ostrowi dzieje się już”. Film pokazuje wybrane elementy z życia lokalnej społeczności. Jak dodał Burmistrz – każdy z Państwa, kto prowadzi tutaj biznes lub pracuje w sferze publicznej może podać własne przykłady dobrych praktyk. To wszystko jest naszym bogactwem. Film wkrótce dostępny będzie na stronie miasto.onet.pl.

Wielokrotnie podczas Forum padały słowa o współodpowiedzialności za kierunki rozwoju miasta, która leży zarówno po stronie samorządu, jak i biznesu. Szczególnie mowa była o liderach w obu tych obszarach. – Jesteśmy wszyscy przedstawicielami pewnej grupy społecznej o szczególnym charakterze, grupy, którą łączy jeden wspólny mianownik – zostaliśmy wybrani do odpowiedzialności - powiedział Maciej Formanowicz prezes zarządu Fabryk Mebli „FORTE”, zwracając się do obecnych na sali prezesów, dyrektorów, liderów, polityków, samorządowców. – Jesteśmy ludźmi, którzy mają istotny wpływ na kształtowanie społeczeństwa, w mniejszym lub większym obszarze. Jesteśmy głównymi inspiratorami postaw i działań – dodał prezes. Prowadzący Forum Jacek Kozioł, zastępca reaktora naczelnego Forum Biznesu wręczył Maciejowi Formanowiczowi tytuł „Siła Osobowości” w kategorii biznes, nagrodę przyznaną przez redakcję gazety. O innowacjach oraz sile rynku i jego mechanizmach w swoim wystąpieniu mówił Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej – Niezależnie od tego kim jesteśmy, czekają nas ciągłe zmiany, na to wszystko musimy być przygotowani – powiedział.

- Zadaniem polskiego państwa nie jest tworzenie innowacji, jego zadaniem jest dawanie możliwości i wspieranie wszelkich działań prowadzących do tego, aby z jednej strony polski biznes mógł zarabiać na marży, a nie tylko na niskiej płacy pracowników, a z drugiej strony, aby ten biznes i wszyscy obywatele mogli być obsługiwani przez niezwykle sprawną administrację - powiedział Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak sam przyznał innowacje to nie tylko rzeczy przełomowe, ale to także usprawnienie procesów, optymalizacja zarówno w samorządzie i biznesie. Nawiązał także do inwestycji w Polsce wschodniej i położenia na tym obszarze Ostrowi Mazowieckiej. Z tego wynika, że miasto czeka za kilka lat rewolucja komunikacyjna, i jak przyznał Minister, to wielka szansa i wielkie wyzwanie dla Ostrowi. Za kilka lat miasto znajdzie się na skrzyżowaniu strategicznych szlaków komunikacyjnych. Dzięki możliwościom komunikacyjnym mniejsze miasta będą bardziej atrakcyjne niż duże aglomeracje i ich obrzeża. To od nas zależy jak tą szansę wykorzystamy.

W dyskusji na temat innowacji w samorządzie głos zabrali przedstawiciele samorządów, zarówno lokalnych, jak i z dalszych rejonów Polski, a także przedstawiciel firmy współpracującej z samorządami. Byli to: Waldemar Brzostek, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, Zbigniew Chrupek, Zastępca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, Sebastian Kawałko, Doradca Prezydenta Miasta Lublin ds. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, Krzysztof Koman, Prezes Zarządu Centrum Innowacji Społeczno-Gospodarczych CentroPolis S.A. oraz Andrzej Olbrysz, kierownik referatu przygotowania i realizacja inwestycji gminy Lesznowola. W tym panelu padło wiele zagadnień związanych z innowacjami procesowymi, z poprawą jakości życia mieszkańców. Podawano też przykłady praktyk stosowanych w gminach w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Wielokrotnie mówiono o tym, by słuchać głosu mieszkańców i odpowiadać na ich konkretne potrzeby, rozwiązywać problemy w terenie, inwestować w dzieci i młodzież, tworzyć administrację bardziej mobilną i dostępną, przyśpieszać obsługę interesantów, tworzyć centra obsługi inwestorów, rozwijać usługi cyfrowe, udostępniać mieszkańcom darmowe hotspoty. Przykładem gminy, w której chętnie osiedlają się mieszkańcy i lokuje swój kapitał biznes jest podwarszawska gmina Lesznowola. Obecnie mieszka tam 25 tys. mieszkańców (15 lat temu było to 10 tysięcy) i zrejestrowanych jest 5 tys. podmiotów gospodarczych. Na obecny sukces gminy złożyło się wiele czynników, m.in. uchwalenie planów miejscowych, dostęp do infrastruktury, stworzenie warunków do inwestowania, współpraca z przedsiębiorcami i przeprowadzanie ich przez procesy inwestycyjne. Podczas tego panelu mowa była też o budżetach obywatelskich, które w bardzo krótkim czasie stały się bardzo popularne w całej Polsce i do których samorządy przykładają dzisiaj dużą wagę. Jak przyznał zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek w Ostrowi też nastąpiło wiele zmian w ostatnim czasie. Podał przykład zmian organizacyjnych w Urzędzie, tworzenie zespołów zadaniowych, co jak przyznał, daje wymierne efekty. Wszystkie głosy ekspertów w dziedzinie samorządowej pozwoliło spojrzeć na innowacyjność jako proces doskonalenia pracy, usprawniania procesów, szukania rozwiązań do bardzie efektywnej pracy.

Nieco inaczej innowacyjność wygląda w środowisku biznesu, gdzie oznacza ona bardziej innowacje procesowe czy technologiczne. Zaproszeni do drugiego panelu eksperci to przedstawiciele firm działających na rynku lokalnym, ale także poza nim: Ewa Brzozowska, Prezes Zarządu ALPLA sp. z o.o., Dominik Cichecki, właściciel firmy Imnat Sp. z o.o., Klaus Dahlem, Członek Zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A., Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu ROLSTAL sp. z o.o. oraz Jakub Giza, specjalista ds. współpracy z samorządami z firmy Nextbike S.A. Jak usłyszeliśmy w tym panelu innowacje to stały element kultury firm. Przedsiębiorstwa wprowadzają wiele nowych rozwiązań, jak zmiany organizacyjne dla usprawnienia funkcjonowania, wsłuchiwanie się w opinie pracowników i docenianie najciekawszych pomysłów, rozszerzanie działalności na coraz to nowe rynki, a także personalizacja produktów. Jako przykład można podać własny dział badań i rozwoju, jaki powstaje w Fabrykach Mebli „Forte”, o czym w panelu mówił członek zarządu spółki Klaus Dahlem. Jak sam przyznał dyskutowano w firmie nad lokalizacją tego działu w Warszawie lub w Ostrowi Mazowieckiej. W tej konkurencji Ostrów wygrała, bo - jak usłyszeliśmy - tutaj bije serce firmy. 

O innowacyjności, jako przestrzeni partnerstwa samorządu z biznesem mówił gość specjalny Forum dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił m.in. o tym, że miasto to ludzie, jak ważne jest wykonanie analizy zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, tworzenie partnerstw różnego typu oraz zrozumienie swojej przewagi. Jak usłyszeliśmy - Dla właścicieli firm ważne jest trafić do miejsca, gdzie mogą spotkać podobnie myślących do siebie. Promuje się zatem i organizuje różnego rodzaju spotkania umożliwiające poznanie się i wymianę poglądów, porad, pomysłów. Przykładem takiego rodzaju spotkań może być Ostrowskie Forum Rozwoju, które oprócz wymiany myśli, jest też miejscem zdobywania nowych doświadczeń, okazją do uczenia się od innych, którzy osiągnęli sukces. (Anna Kacpura, Rafał Zęgota)

Relację z pierwszej części Forum można zobaczyć na kanale YouTube SpesTV Radio Nadzieja