-A +A
26.06.2020
Inwestycja za ponad 15 mln zł w Ostrowi Mazowieckiej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w dniu 4 czerwca 2020 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie w formie pożyczki projektu „Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 39 A”
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 15.191.419,00 zł., gdzie koszty kwalifikowane to 12.350.747,00 zł - finansowane z pożyczki i koszty niekwalifikowane w kwocie 2.840.672,00 zł.
Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody do Qmaxd = 7000 m3/d (obecnie pobór wody kształtuje się na poziomie 3887 m3/d). Realizacja dotyczy budowy budynku stacji
z technologią uzdatniania wody, osadników wód popłucznych, przepompowni, szamba na ścieki
z chlorowni, kontenerowej trafostacji, kontenerowego agregatu prądotwórczego 330kVA.
Powstanie szereg instalacji: wodociągowe, kanalizacyjne i technologiczne, elektryczne zasilające
i sterownicze. Nowa Stacja Uzdatniana Wody to również aparatura kontrolno – pomiarowa
i automatyka, a także nowe zagospodarowanie terenu: oświetlenie, przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych, chodników.
Realizacja inwestycji zapewni stabilność procesu produkcji i ciśnienia wody, wysoki standard wyposażenia technicznego, optymalizację procesów technologicznych oraz minimalizację kosztów eksploatacyjnych i strat własnych.
Termin zakończenia realizacji inwestycji 31.12.2022r

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00