-A +A
14.10.2016
Inwestycje w mieście

O tym, że tegoroczny budżet miasta jest nastawiony na inwestycje mowa była wielokrotnie. Na ten cel zaplanowano ponad 12 mln złotych. W mieście przez cały niemal rok trwają inwestycje. O stanie ich realizacji mówił dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Daniel Choinka, podczas sesji Rady Miasta 5 października.

Oddano do użytku 7 ulic o łącznej długości 1391 mb, a są to: Rodziewiczówny, Żeromskiego, Targowa, Kukiela, Traugutta, Kameralna i Spacerowa. Koszt realizacji tych zadań wyniósł 1 227 748 złotych.

Trwa budowa ulic Bursztynowa - Bielska – Szpitalna, a także Orzeszkowej i Poprzecznej.

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ulicy Gosiewskiego, Zachodniej, Podstoczysko oraz parkingu przy ul. Wiśniowej.

Przygotowana jest dokumentacja techniczna na ulicę Łączną, Leśną, Wiatraczną, Artyleryjską i Saperską, Lechonia, Matejki, Miszewskiego, Morcinka, Pogodną oraz Tetmajera.

Wykonano dokumentację na modernizację i remont infrastruktury drogowej osiedla Lubiejewska.

Poza inwestycjami drogowymi wykonywane są wymiany krawężników oraz nawierzchnia chodników. Dotychczas na ten cel wydano kwotę 320 950,47 złotych, wykonując chodnik przy ulicy 3 Maja, Szkolnej, Sikorskiego, Partyzantów-Batorego, Słowackiego, Pl. Waryńskiego, Fryczego oraz ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Białej.

Przygotowane do realizacji są kolejne chodniki przy ulicy Tysiąclecia, Brokowskiej, kard. Stefana Wyszyńskiego, Sportowej oraz Ogrodowej.

W tym roku zamontowano trzy siłownie na świeżym powietrzu które zlokalizowane są przy ul. Zwycięstwa, Partyzantów i Trębickiego. Koszt tych inwestycji wraz z dokumentacją wyniósł 105 478,37 złotych.

Rozpoczęła się też realizacja pierwszego etapu budowa lodowiska przy ul. Trębickiego. Obejmuje ona wykonanie fundamentów i zadaszenia na obszarze 1564 m2 za łączną kwotę 1 320 455, 15 zł. Do realizacji drugiego etapu przystąpimy w przyszłym roku, ogłaszając przetarg na wykonanie płyty boiska – lodowiska i zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Miasto uzyskało dofinansowanie na nadbudowę trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Wołodyjowskiego 23, 23A i 23B. Łączny koszt inwestycji to 2 336 735,22 złotych. 10 października rozpoczęły się prace w tym zakresie. (Anna Kacpura)

Poniżej prezentujemy film na temat inwestycji w Ostrowi Mazowieckiej w 2016 roku

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00