-A +A
06.02.2019
IV Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w środę 13 lutego 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432 i 2500).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z II i III sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał: 

a) w zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,/projekt/

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 -2029./projekt/

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Żale”./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Ostrowski Klub Senior +” na terenie miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka,/projekt/

b) w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,/projekt/

c) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka./projekt

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/
b) w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i scalenia nieruchomości. 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 r./projekt/
 1. Wolne wnioski i sprawy różne
 1. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
13-02-2019 13:00