-A +A
22.06.2020
Jak być smart będąc small: Ostrów Mazowiecka na Smart City Forum

W dniach 15-16 czerwca miała miejsce XI edycja Smart City Forum. Jest to największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. To platforma wymiany doświadczeń tworzona m.in. przez przedstawicieli administracji publicznej, prezesów i dyrektorów wiodących firm, ekspertów z zagranicy, którzy prezentują innowacyjne rozwiązania (smartcityforum.pl/)  Z uwagi na epidemię była to forma online. „Jak być smart będąc small?” to jeden z paneli dyskusyjnych, do którego zaproszono Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera. W panelu wystąpili także: Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy, Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika, Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopotu oraz Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu.

Paneliści, nawiązując do pandemii, wskazywali na bieżące problemy swoich miast w kontekście jakości życia, konkurencyjności gospodarczej i zrównoważonego rozwoju. Elektroniczna obsługa mieszkańców została zweryfikowana również w Ostrowi Mazowieckiej. - Pandemia zmusiła nas do szybkiego reagowania w skali masowej. Nasze długoletnie przygotowania do wykorzystania usługi teleinformatycznej, do obsługi na odległość, do prowadzenia pracy zdalnej i nauki, obsługi klienta w urzędzie, szkole, w kulturze i sporcie, dzisiaj przyniosły dobry efekt. Pozytywnie nas zweryfikowało i potwierdziło, że pieniądze wydatkowane, relatywnie duże w naszym budżecie, na środki związane z komunikacją elektroniczną, sprawdziły się – mówił burmistrz Jerzy Bauer. Jako przykład aktualnych rozwiązań smart wskazał zdalne nauczanie, które mogło zaistnieć przede wszystkim dzięki możliwościom technicznym. Poinformował również, że 60% sal lekcyjnych w Ostrowi Mazowieckiej jest wyposażonych w tablice interaktywne. Wyposażenie placówek w sprzęt było kosztowne dla samorządu, ale dzisiaj się sprawdza i pomaga w codziennej pracy.

Paneliści mówili też o wprowadzaniu oszczędności w miastach, m.in. o integrowaniu systemów, zamrażaniu etatów, oszczędnościach w sferze inwestycji, systemach oszczędzania energii, odchodzeniu od kas w urzędach na rzecz przelewów elektronicznych. Wszystko to wymaga współdziałania z mieszkańcami i jest to procesem czasochłonnym. Choć jak przyznała prowadząca panel Monika Mizielińska-Chmielewska, sekretarz Rady Programowej, polskie miasta zdały egzamin w czasie kryzysu bardzo dobrze.

Burmistrz na zakończenie panelu mówił o przygotowaniach do otwarcia Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Z tym nowym produktem turystycznym Ostrów Mazowiecka z pewnością pojawi się na planowanym na październik Kongresie Turystyki organizowanym w Świdnicy.

Biuro Promocji