-A +A
13.04.2019
Jak ożywić miasto? Spotkanie robocze „Żywa Ulica”
Odbyło się spotkanie robocze dotyczące Żywej Ulicy. Tym razem w szerszym gronie w nowo wyremontowanym obiekcie Jatki. Obok przedstawicielek ŻU: Olgi Sikorskiej i Igi Kalbarczyk udział wzięli mieszkańcy, a w szczególności osoby zajmujące się sportem, kulturą, urbanistyką, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera, zastępcy burmistrza Daniela Choinki oraz prowadzącego spotkanie architekta Adama Radomskiego.
Podczas planowania przestrzeni publicznej ważne jest, aby zaangażowały się podmioty i osoby, na co dzień korzystające z danego obszaru - ulicy - przestrzeni.
Bardzo owocna burza mózgów. Padały pomysły określające jaka przestrzeń będzie zmieniana oraz w jakim zakresie, a także na jakie spotkania czy happeningi będzie wykorzystywana. Już na poziomie prototypowania miejsca wytworzyła się całkiem spora porcja pomysłów, które mogą nas zaskoczyć podczas realizacji projektu. Może to będzie początek zmian w architekturze i przeznaczeniu niektórych przestrzeni miasta.
A Państwo jakie macie pomysły?
Która przestrzeń ma największy potencjał?
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach przygotowań do wrześniowej odsłony "Żywej Ulicy".