-A +A
23.12.2014
Jasełka w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej

W ramach realizacji zadania publicznego pn., „Stwórzmy dzieciom lepszą przyszłość” z Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -"Świetlica -Dzieci- Praca” 19 grudnia w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie opłatkowe. Obecni byli na nim przedstawiciele władz miasta, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rodzice, rodzeństwo i wolontariusze. Wychowankowie przedstawili jasełka bożonarodzeniowe, które wprowadziły wszystkich zebranych w świąteczny nastrój.  Następnie były ciepłe słowa i życzenia na nadchodzące święta od Przewodniczącego Rady Miasta pana Zbigniewa Krycha oraz w imieniu Burmistrza Miasta Pana Jerzego Bauera złożył życzenia i wręczył prezent Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu pan Waldemar Skurzyński. Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Szczególną atrakcją, na którą dzieci czekały z niecierpliwością była wizyta św. Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci paczkami świątecznymi sfinansowanymi z otrzymanej dotacji. Dla podopiecznych świetlicy i wychowawców było to szczególne wydarzenie, które wszystkich integruje oraz wzmacnia pozytywne relacje.