-A +A
14.09.2018
Jatki zostały otwarte!

Zakończył się remont zabytkowego budynku Jatek w Ostrowi Mazowieckiej!

Obiekt całkowicie zmienił swoje przeznaczenie, teraz służył będzie celom kulturalnym.

Uroczyste otwarcie odbyło się 11 września, na które przybyło wielu znamienitych gości.

Otwarciu towarzyszyła wystawa prac Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. VOYAGE, którą można oglądać do 9 października.

Jatki powstały w 1903 r. jako budynek pełniący funkcje użytkowe. Przez lata stał niezagospodarowany ulegając stopniowemu zniszczeniu. Został zrewitalizowany w ramach unijnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 o wartości ponad 5 mln zł , z czego dofinansowanie wyniosło przeszło 3,5 mln zł. Od 2016 r. przeprowadzono szereg prac remontowych i konserwatorskich. Do najważniejszych należało wykonanie nowych stropów, posadzek, wzmocnienie murów, a także wymiana dachu, okien i drzwi. Dodatkowo budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnętrza zostały zmodernizowane, a nowa powierzchnia użytkowa budynku pozwoli przystosować go do funkcji wystawienniczych, edukacyjnych oraz muzycznych.

fot. Barbara Siwek