-A +A
30.06.2017
Jolanta Andruszkiewicz dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej do zatrudnienia wybrana została Jolanta Andruszkiewicz. 

W związku z ogłoszeniem konkursu wpłynęła jedna oferta pracy, która spełniła niezbędne kryteria.  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała kandydatkę. W związku z tym Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2017 r. powołał panią Jolantę Andruszkiewicz na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej na 5-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2017 roku.

Jolanta Andruszkiewicz mieszka w Ostrowi Mazowieckiej. Ukończyła studia wyższe w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu ze specjalnością nauczyciel języka polskiego oraz studia podyplomowe w zakresie historii muzyki w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel, m.in. w Ostrowi Mazowieckiej i Andrzejewie. Jest instruktorem zespołu artystycznego, posiada doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Kilkakrotnie nagradzana za pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz na rzecz społeczności lokalnej.