-A +A
30.10.2017
JPK - jednolity plik kontrolny dla mikroprzędsiębiorcy

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 

JPK_VAT to nic innego jak zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie (schemat XML) do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni nawet jeśli rozliczasz się kwartalnie.

Zatem pliki JPK_VAT masz obowiązek wysyłać co miesiąc, elektronicznie w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Podatniku, jeśli nie korzystasz ze specjalistycznych programów finansowych Ministerstwo Finansów udostępnia Ci bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT.

Jak złożyć JPK:

  1. Wejdź na stronę www.jpk.mf.gov.pl.
  2. Pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (csv).
  3. Wpisz do niej dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT).
  4. Załóż profil zaufany. Do wysłania plików JPK_VAT potrzebujesz profilu zaufanego (informacje o profilu zaufanym znajdziesz niżej) lub certyfikatu kwalifikowanego.
  5. Pobierz ze strony www.jpk.mf.gov.pl aplikację KLIENT JPK 2.0, która służy do konwersji plików w formacie csv do pliku w formacie xml oraz do wysyłki plików JPK.
  6. Prześlij wypełnioną tabelę przez aplikację KLIENT JPK 2.0 przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego (e-PUAP) albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  7. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Profil zaufany

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-w-punkcie-potwierdzajacym

Jeśli zaś korzystasz z komercyjnego programu finansowo-księgowego sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki za jego pośrednictwem plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji JPK 2.0.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wysłanym JPK_VAT otrzymasz wiadomość SMS lub e-mailem – w celu ich wyjaśnienia skontaktuj się z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej pod nr telefonu 29 645 20 30 bądź 29 645 20 24.

Konsekwencje niezłożenia plików JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno- skarbowe.

 

Podatniku VAT

już teraz możesz testować składanie plików JPK_VAT za 2017 r.

Dzięki temu:

- upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne,

- sprawdzisz z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,

- otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25 dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.

 

Więcej informacji na temat JPK_VAT:

www.jpk.mf.gov.pl

Krajowa Informacja Skarbowa 801 055 055 lub 22 33


źródło: Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej