-A +A
12.12.2019
Jubileusz 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem stowarzyszenia jest troska o prawa, jakości warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronnego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa, podmiotowości i godności oraz równości szans życiowych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działające w powiecie ostrowskim jubileusz 100-lecia obchodziło 6 grudnia w Starej Elektrowni. Gości przybyłych na uroczystość przywitała prezes TPD Danuta Umińska. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Zaprezentowano historię powiatowego TPD. Wręczono również okolicznościowe odznaczenia. Medalem Pamiątkowym 100-lecia TPD uhonorowany został burmistrz Jerzy Bauer.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy wytrwałości w podejmowaniu działań oraz satysfakcji z ich realizacji.