-A +A
13.03.2019
Koło Wędkarskie Nr 64 podsumowało ubiegłoroczną działalność

Wędkarze z Ostrowskiego Koła zebrali się, aby podsumować ubiegły rok i uchwalić plan działania dla Zarządu na rok 2019. W spotkaniu, które odbyło się 10 marca, udział wzięło 40 członków Koła. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Mirosław Gromek, przywitał przybyłych oraz Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Waldemar Borowy, który poprowadził dalszy ciąg spotkania. Wybrane zostały komisje, które niezwłocznie przystąpiły do pracy.

Sekretarz Grażyna Galas odczytała protokół z poprzedniego zebrania, został on zatwierdzony jednogłośnie. Sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok złożył Prezes Mirosław Gromek natomiast finansowe Skarbnik Włodzimierz Kamieniecki. V-ce Prezes Leszek Sommer złożył sprawozdanie z działalności sportowej, a Bogdan Szarow z działalności Społecznej Straży Rybackiej.

W ubiegłym roku zorganizowane zostały: trzy Mistrzostwa Koła, cztery wycieczki, trzy towarzyskie zawody spinningowe tj. Mazowiecki Spinning Bugu – 90 uczestników, Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi – 59 uczestników, Memoriał Mirka Kamienieckiego – 37 uczestników, trzy towarzyskie zawody spławikowe tj. o Puchar Burmistrza Broku – 17 uczestników, o Puchar Wójta Wąsewa – 25 uczestników, o Puchar Mateusza Siedleckiego właściciela Firmy Transportowo-Spedycyjnej – 24 uczestników, Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka – 100 dzieci. We wszystkich imprezach sportowo-turystycznych udział wzięło 746 uczestników.

Wszystkie zawody odbywają się na „żywej rybie”, czyli ryby po zmierzeniu lub zważeniu wpuszczane są do wody. Następnie Przewodniczący komisji rewizyjnej Koła Kazimierz Król odczytał sprawozdanie z pracy Komisji, stwierdzające prawidłową działalność Zarządu Koła.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący Sądu Stefan Szydło.

Za działalność na rzecz Związku zostali wyróżnieni:

-        Złotą Odznaka PZW z Wieńcami - Mirosław Gromek,

-        Złotą Odznaką PZW – Krzysztof Świerżyński,

-        Medalem „Za Zasługi dla Mazowieckiego Wędkarstwa” Alfred Załęgowski oraz Adam Siemiński.

Statuetki za działalność w ochronie i zagospodarowaniu otrzymali strażnicy Społecznej Straży Rybackiej: Paweł Grabowski, Emilian Kańkowski, Dariusz Brzostek. Natomiast nagrodę rzeczową D-ca Grupy SSR Bogdan Szarow.

W Grand Prix wręczono puchary i statuetki za zajęcie pierwszych 6 miejsc:

a)      dyscyplina spławikowa: I - Krzysztof Świerżyński, II - Tadeusz Siedlecki, III - Mirosław Załęgowski, IV - Irena Świerżyńska, V - Jerzy Przeździecki, VI - Marcin Kołakowski;

b)      dyscyplina spinningowa: I - Piotr Żach, II - Jarosław Bułatowicz, III - Alfred Załęgowski, IV - Adam Krupa, V - Grażyna Kamieniecka, VI - Włodzimierz Kamieniecki.

Następnie Zarząd przedstawił Plan Pracy, oraz Plan Przychodów i Wydatków na rok 2019, które zostały zatwierdzone przez zebranych.

Burmistrz Jerzy Bauer pozytywnie ocenił działalność Koła oraz pracę z młodzieżą. Stwierdził, że będzie poszukiwał środków na ewentualną budowę zalewu, oczywiście to wymaga czasu, ale pomysł jego budowy, z jakim wystąpiło Walne Zebranie w 2018 roku uznał za dobry.

Autor: V-ce prezes Koła Waldemar Borowy

Najbliższe wydarzenia

23
Maja
od 23.05 do 24.05
23
Maja
godz. 13:00
23
Maja
godz. 16:30
24
Maja
godz. 10:00
26
Maja
godz. 15:00
26
Maja
godz. 19:00
07
Czerwca
od 07.06 do 09.06