-A +A
09.12.2020
Kolejne 7 mln złotych na rozwój Ostrowi Mazowieckiej

Druga transza z tzw. Tarczy dla samorządów została rozdysponowana. Samorządy Ziemi Ostrowskiej pozyskały łącznie 22,8 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Miasto Ostrów Mazowiecka 

- 7 mln zł: Budowa szkoły i przedszkola przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej.

Powiat Ostrowski

- 500 tys. zł: Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku „C” Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej – rejestracja.

- 1,2 mln zł: Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych.

- 2,5 mln zł: Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok — Stare Kaczkowo.

Gmina Boguty-Pianki

- 2 mln zł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Gmina Nur

- 1,5 mln zł: Termomodernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej w Nurze.

- 2 mln zł: Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski.

Gmina Ostrów Mazowiecka

- 500 tys. zł: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komorowie — etap II.

- 600 tys. zł: Remont drogi gminnej Kalinowo — Guty – Bujno.

- 800 tys. zł: Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowej Osuchowej.

Gmina Stary Lubotyń

- 2 mln zł: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podbiele.

Gmina Zaręby Kościelne

- 1,5 mln zł: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie — Pętkowo Wielkie.

- 700 tys. zł: Przebudowa sieci wodociągowej o długości 2,6 km w Zarębach Kościelnych.

Drugi nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miał charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.