-A +A
02.10.2020
Kolejne badania wód podziemnych w naszym mieście

Kolejne działania zmierzające do rozpoznania zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z zamkniętego Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych PKP w Ostrowi Mazowieckiej. Informujemy, że dnia 1 października 2020 r. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie rozpoczął prace na gruncie polegające na wyznaczeniu kolejnych otworów badawczych (piezometrów) na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka - dwóch piezometrów działce nr ew. 1413/6 (przepompownia ścieków u zbiegu ulic Lubiejewskiej i trasy szybkiego ruchu S8) oraz jednego piezometru na działce nr 1978/16 (teren u zbiegu ulic B. Prusa i Kubusia Puchatka). Fizyczne wykonanie otworów nastąpi na początku listopada tego roku. Budowa systemu piezometrów w celu regularnego badania wód pod kątem obecności w nich substancji ropopochodnych w II poziomie wodonośnym pozwoli ustalić, czy następuje przemieszczanie się zanieczyszczeń ropopochodnych w kierunku miejskiego ujęcia wody. Po zlikwidowaniu Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych obszar o powierzchni około 22 ha na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, będący własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. pozostał skażony substancjami ropopochodnymi. Dotychczasowe liczne działania podejmowane przez władze miasta zmierzają do zobligowania PKP S.A. aby został przywrócony stan właściwy zanieczyszczonej ziemi i wód podziemnych.