-A +A
03.08.2020
Kolejne dobre informacje w sprawie drogi wojewódzkiej 627

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wyłonił wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i gminy Ostrów Mazowiecka. Oprócz dokumentacji projektowej uzyskane zostaną również:

  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zgoda wodnoprawna (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),
  • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Mosty Gdańsk sp. z o.o. ul Jaśminowy Stok 12 a, 80-177 Gdańsk.

Jest to kolejny etap prac związanych z realizacją długo oczekiwanej inwestycji na terenie naszego miasta, który poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.