-A +A
04.09.2020
Kolejne inwestycje drogowe – dwa nowe ronda w Ostrowi Mazowieckiej

Dziś burmistrz Jerzy Bauer i Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski podpisali umowy dofinansowania dwóch inwestycji drogowych w Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsza umowa z Funduszem Dróg Samorządowych przewiduje dofinansowanie budowy ulicy Jana Najmoły w kwocie 862 180,35 zł. Taka inwestycja to szereg działań, które poprawiają całą infrastrukturę i kompleksowe planowanie dróg w mieście. Wraz z budową nowej nawierzchni powstaje odwodnieniem i przebudową kolizji z infrastrukturą na poszczególnych działkach. W zakres opracowania wchodzi: budowa jednostronnego chodnika, budowa skrzyżowań z ulicami Młyńską oraz Petroneli Pawłowskiej, budowa zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa przewiduje m. in. budowę dwóch rond - w rejonie skrzyżowania ulic Prusa i Jagiellońska oraz przy sądzie. Na to zadanie umowa dofinansowania przewiduje kwotę 9 476 616,28 zł.

Tutaj zakres opracowania jest szerszy. Oprócz rozbudowy jezdni, będzie budowa ścieżki rowerowej, remont chodnika, budowa dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowa innych skrzyżowań i budowa zatok autobusowych. Przebudowie ulegnie oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Wyeliminowane zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą oraz zostanie zabezpieczona istniejąca infrastruktura. Powstaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tzw. azyle dla pieszych.

Trwają przetargi na realizację poszczególnych zadań i od ich wyników zależą ostateczne kwoty. Dofinansowanie nie może przekroczyć 65 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Realizacja obu zadań to lata 2020 -2021.

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta