-A +A
26.10.2018
Kolejny i ostatni krok przy rozbudowie składowiska został zrealizowany

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wpisanie składowiska w Starym Lubiejewie, jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).  W efekcie czego Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 16 października 2018 r. podjął uchwałę nr 166/18 zmieniającą uchwałę wykonawczą Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zlokalizowane w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11 uzyskało status Regionalnej Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami.

Źródło: ZGK w Ostrowi Mazowieckiej