-A +A
09.09.2020
Kolejny projekt ostrowskiej Biblioteki z dofinansowaniem

„Ostrowianie świętują niepodległość”, projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 18 500 zł. ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Projekt włączy mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego we wspólne świętowanie odzyskania niepodległości. Zaproponowane działania będą uwzględniały kontekst regionalny i współpracę ostrowian podczas organizacji święta niepodległości oraz przyczynią się do rozwijania zainteresowań historią regionu i zainspirują twórczo do skorzystania z bogactwa lokalnej kultury. Zadanie będziemy realizować wspólnie z koalicjantami: Szkołą Podstawową nr 2, Miejskim Przedszkolem nr 3, Środowiskowym Domem Samopomocy Typu A i B w Ostrowi Mazowieckiej
Zapraszamy do śledzenia profilu biblioteki i udziału w wydarzeniach związanych z projektem pn. „Ostrowianie świętują niepodległość” dofinansowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Załącznik: