-A +A
18.02.2020
Komunikat: naliczanie opłat za odpady

Drodzy mieszkańcy, 

Właśnie zakończyło się spotkanie burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera z członkami Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

W związku z licznymi rozmowami przeprowadzonymi z mieszkańcami miasta i opiniami spływającymi do Urzędu i Radnych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz Jerzy Bauer złożył wniosek do przewodniczącego Rady Miasta Roberta Krajewskiego o pilne zwołanie posiedzenia Rady Miasta.

Burmistrz po raz kolejny przeprowadził rozmowę z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Pawłem Mieczkowskim, w celu przyspieszenia odbioru odpadów w mieście. Informujemy jednocześnie, że Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął pracę w trybie dwuzmianowym, co przyspieszy odbiór odpadów. Prosimy Państwa o cierpliwość. 

Nadmieniamy, że podjęcie uchwały przez Radę Miasta pozwoliło na podpisanie umowy na odbiór odpadów z naszych gospodarstw. Jako termin wprowadzenia zmian uchwała ta wskazywała 1 kwietnia br. Pozwala to samorządowi kontynuować dyskusję i prace nad zmianą metody naliczania opłaty za odbiór odpadów. Zmiana ta będzie tematem obrad planowanej sesji Rady Miasta.

Najbliższe wydarzenia

01
Maja
od 01.06 do 07.06
05
Czerwca
od 05.06 do 07.06
20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne