-A +A
18.02.2020
Komunikat: naliczanie opłat za odpady

Drodzy mieszkańcy, 

Właśnie zakończyło się spotkanie burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera z członkami Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

W związku z licznymi rozmowami przeprowadzonymi z mieszkańcami miasta i opiniami spływającymi do Urzędu i Radnych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz Jerzy Bauer złożył wniosek do przewodniczącego Rady Miasta Roberta Krajewskiego o pilne zwołanie posiedzenia Rady Miasta.

Burmistrz po raz kolejny przeprowadził rozmowę z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Pawłem Mieczkowskim, w celu przyspieszenia odbioru odpadów w mieście. Informujemy jednocześnie, że Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął pracę w trybie dwuzmianowym, co przyspieszy odbiór odpadów. Prosimy Państwa o cierpliwość. 

Nadmieniamy, że podjęcie uchwały przez Radę Miasta pozwoliło na podpisanie umowy na odbiór odpadów z naszych gospodarstw. Jako termin wprowadzenia zmian uchwała ta wskazywała 1 kwietnia br. Pozwala to samorządowi kontynuować dyskusję i prace nad zmianą metody naliczania opłaty za odbiór odpadów. Zmiana ta będzie tematem obrad planowanej sesji Rady Miasta.