-A +A
02.09.2015
Komunikat w sprawie naboru wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą

W związku z suszą, informujemy rolników posiadających grunty na terenie miasta o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat. Termin składania wniosków upływa w dniu 9 września 2015 roku.

Zgodnie z wymogami obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach określił stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw:

  • kukurydzy na kiszonkę,
  • kukurydzy na ziarno,
  • ziemniaka,
  • buraka cukrowego,
  • chmielu,
  • tytoniu,
  • warzyw gruntowych,
  • krzewów i drzew owocowych,
  • roślin strączkowych,
  • użytków zielonych. 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wystąpi z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie składu Komisji Terenowej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Bardzo ważnym jest, aby powierzchnia wpisywanych upraw była zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty z roku 2015.

Warunkiem szacowania szkód jest stwierdzenie strat powyżej 30% w średniej rocznej produkcji rolnej w danym gospodarstwie.  

Dodatkowych informacji będzie można uzyskać w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, pokój nr 110, tel. 29 679-54-31

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
Jerzy Bauer