-A +A
16.04.2018
Konferencja prasowa Burmistrza Jerzego Bauera: inwestycje, kultura i sport

Inwestycje w Ostrowi Mazowieckiej - to główny temat konferencji prasowej Burmistrza Jerzego Bauera, która odbyła się 13 kwietnia w Ratuszu Miejskim. Mowa była o inwestycjach, wykonanych w roku 2017 oraz o pracach, które rozpoczęły się w roku bieżącym. - W stosunku do dwóch poprzednich kadencji na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy dwukrotnie większe środki – powiedział burmistrz. - Średnia za poprzednie dwie kadencje wyniosła 3,8 mln złotych, w tej chwili sięga 8 milionów za rok 2017 – dodał burmistrz.

W ubiegłym roku wykonane zostały ulice: Leśna, Lechonia, Gosiewskiego, Pogodna, Surowskiego, Zachodnia (I etap), Podstoczysko (I etap), osiedle Lubiejewska (jako część prac zagospodarowania terenu przy Jatkach). Wśród inwestycji burmistrz wymienił budowę parkingów – przy ul. Rubinkowskiego, wspólnie z Powiatem Ostrowskim oraz przy ul. Wiśniowej, przy cmentarzu komunalnym. Zrealizowano nadbudowę budynków socjalnych przy Wołodyjowskiego, w wyniku czego przybyło 12 nowych mieszkań, a dotychczasowe zostały wyremontowane. Miasto pozyskało na ten cel środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dużą inwestycją była budowa boiska-lodowiska przy ul. Trębickiego. – Odnotowaliśmy około 20 tys. wejść na lodowisko – powiedział burmistrz. Wypożyczonych zostało około 16,5 tys. łyżew. – Wielu mieszkańców sygnalizuje, że to trafiona inwestycja – powiedział burmistrz, informując, że poza osobami z Ostrowi Mazowieckiej, z obiektu skorzystało bardzo dużo osób również z gmin ościennych.

Kolejny obszar to inwestycje w infrastrukturę kulturalną. – W tej chwili nie możemy sięgnąć po żadne środki na budowę nowego domu kultury – powiedział burmistrz, i zakomunikował, że budowanie za własne środki bardzo obciążyłoby budżet miasta. Miasto zdecydowało się na remont zabytkowych i poprzemysłowych budynków na cele kulturalne. Rewitalizacji poddawany jest budynek Jatek przy ul. Pocztowej i elektrownia przy ul. 11 Listopada. – Kalendarz tych inwestycji jest niezagrożony – zapewnił burmistrz, i poinformował, że harmonogram prac jest realizowany zgodnie z planem. Rewitalizowany jest także rodzinny dom Marii Pileckiej (z domu Ostrowskiej), przy ul. Warszawskiej. Inwestycja ta powstaje przy pełnym finansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie też dobudowana dodatkowa część obok istniejącego domu, co w znacznym stopniu zwiększy powierzchnię na potrzeby Muzeum Dom Rodziny Pileckich. – Niemal o dwa tysiące metrów kwadratowych zwiększymy, w tym roku i w przyszłym, powierzchnię pod kulturę. To historyczna zmiana dla Ostrowi Mazowieckiej – powiedział z optymizmem burmistrz.

– Wielką i wiekopomną dla Ostrowi Mazowieckiej sprawą jest uregulowanie sprawy centrum komunikacyjno-handlowego. W wyniku wielomiesięcznych negocjacji Burmistrz Jerzy Bauer uregulował stan prawny budynku przy ul. Mieczkowskiego. Jak podał przedwstępna umowa z inwestorem zawarta była w 2005 roku, czyli sprawa znalazła swój finał po 12 latach. Miasto otrzymało za działkę, na której stoi centrum 3,4 mln złotych. Jak przyznał burmistrz dzisiaj obiekt ten nosi nazwę „Galeria Mazowiecka” i dynamicznie się rozwija. - Doprowadziliśmy do rozkwitu centrum, które chyliło się ku upadkowi – powiedział podczas konferencji.

Wśród skutecznych inicjatyw ubiegłego roku wymienił zorganizowanie procedury wymiany pieców u właścicieli domów, w celu ochrony powietrza. Burmistrz poinformował także o rozpoczętej procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta nie została rozpoczęta w ubiegłym roku, choć środki były zabezpieczone. Nie dało się rozstrzygnąć czterech dotychczasowych przetargów na realizację inwestycji. - Projekt jest rozbudowany, a realizacja podzielona na 5 etapów, przy czym wykonane muszą zostać wszystkie z nich – informował Burmistrz. Miasto złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o wydłużenie realizacji tego zadania do końca 2019 roku. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, w ciągu najbliższych dwóch - trzech tygodni Miasto ogłosi piąty przetarg, mając nadzieję, na wyłonienie wykonawcy.

Jak przedstawiła skarbnik miasta Anna Wilczyńska dochody na 2018 wyniosą 115 mln zł, zaś wydatki 135 mln złotych, z czego prawie 49 mln zł to wydatki majątkowe. W tej kwocie mieści się realizacja planowanych inwestycji, w tym drogowych.

Decyzja o budowie nowej szkoły została podjęta, jest na to zgoda Rady Miasta. Trwają prace nad ustaleniem jej lokalizacji. Wskazywana jest ul. Partyzantów oraz ul. Trębickiego. Rozpisany został przetarg na badania geologiczne przy ul. Trębickiego – informował Burmistrz.

Miasto pozyskało środki na termomodernizację trzech budynków w wysokości 2 mln złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 1 mln złotych. Dzięki temu w ramach projektu „Ciepła strona miasta” wykonane zostaną prace w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz w Centrum Integracji Społecznej (ul. Chopina).

Kontynuowany będzie remont kina „Ostrovia”. Burmistrz poinformował o korzystnym rozstrzygnięciu konkursu, w którym Miasto ubiegało się o dodatkowe środki na realizację III etapu modernizacji. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 224 tys. złotych. Realizacja III etapu wyniesie około 500 tys. złotych, a brakująca kwota pokryta zostanie z budżetu miasta. Będzie to ostatni etap, w wyniku czego obiekt będzie też spełniał wymogi pod względem użyteczności dla osób niepełnosprawnych. Przygotowywany jest wniosek na rozbudowę Miejskiej Biblioteki, który do 20 kwietnia zostanie złożony do Instytutu Książki.

Miasto zamierza wystartować w nowym programie rządowym na dofinansowanie budowy dróg lokalnych, ubiegając się o środki na budowę ciągu ulic Prusa – Lubiejewska. Wartość projektu to 7,2 mln złotych. Finansowanie wynosi do 80 % wartości projektu i o takie maksymalne środki Miasto zamierza się ubiegać. W tym roku planowane jest wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Prusa z Lubiejewską i Sikorskiego (przy Sądzie). Projekt zakłada też wybudowanie drugiego ronda na skrzyżowaniu ul. Prusa z Jagiellońską i Zwycięstwa.

Jak informował dyrektor Wydziału Rozwoju Daniel Choinka - wszystkie przetargi na dokumentację budowy dróg zostały już rozstrzygnięte. Trwają prace nad dokumentacjami na 16 ulic: Nocznickiego, Ptasia, Pasterska, Artyleryjska, Łączna (III etap), Wyspiańskiego (przedłużenie), Gajowa, Najmoły, Bajkowa, Bukowa, łącznik Pasterska – Warszawska, Dębowa, Działkowa, Olszynowa, Zielona, Kościuszki (od Duboisa do Armii Krajowej).

Rozstrzygnięte zostało 7 przetargów na budowę ulic: Wiatraczna, Podstoczysko, Matejki, Zachodnia (II etap), Miszewskiego, Morcinka (po obydwu stronach ul. Leśmiana), Piłsudskiego. Rozpoczęły się już prace na ulicy: Wiatracznej, Matejki i Podstoczysko. Zakończą się w tym roku.

- Planujemy jeszcze w tym roku zrealizowanie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Ks. Sobotki i ul. Warchalskiego – powiedział zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek. Realizacja będzie polegała na przebudowie skrzyżowania, wraz z lewo- i prawo skrętami wraz z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej. Trwa przebudowa ul. 63 Roku, której inwestorem jest Powiat Ostrowski (droga powiatowa). Zastępca burmistrza wspomniał o proteście mieszkańców, którym sposób budowania drogi nie odpowiada i zaznaczył, że Miasto wspiera ich w działaniach, formułując wnioski do inwestora. Miasto dofinansowuje tą inwestycję w kwocie 1 mln złotych.

Jak informował dyrektor Wydziału Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji Rafał Zęgota zakończyła się procedura przetargowa na dokumentację placu zabaw przy SP 3, który ma powstać w ramach Budżetu Obywatelskiego. Po wykonaniu dokumentacji (zgodnie z umową do 16 maja br.) Miasto będzie mogło przystąpić do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania. Na przełomie czerwca i lipca będzie wiadomo, czy zagwarantowana w budżecie kwota 200 tys. złotych wystarczy na realizację dwóch kolejnych zadań przyjętych w ramach tegorocznego Budżetu. Trwają przygotowania do edycji 2019. Na bieżąco można śledzić informacje w tym zakresie na stronie https://ostrowmaz.budzet-obywatelski.org.

22 grudnia ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań przez kluby sportowe na lata 2018-2020 – poinformowała dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Dorota Ambroziak. 6 klubów ubiegało się o dotacje jednoroczne, na które Miasto przeznaczyło 125 tys. złotych, 5 klubów na wieloletnie, a dotacja ogólna na każdy rok wyniosła 450 tys. złotych. 20 marca ogłoszony został konkurs na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, na który wpłynęło 6 ofert (termin składania upłynął 11 kwietnia). Od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace komisji.

O tym, co zaplanowane zostało wśród wydarzeń kulturalno-sportowych informował dyrektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski. Najważniejsze wydarzenia w najbliższym czasie: 28 kwietnia - Ostrowska Gala Sportów Walki, 3 maja – Bieg Konstytucji, 11 maja – inauguracja obchodów 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 12 maja – dwie imprezy Moda na Folklor i IV Mistrzostwa Polski Cheerleaders, 19 maja – Noc Muzeów, w tym pokazy ułańskie, wernisaż, teatr ognia, kino nocne oraz koncert LAO CHE, 26 maja - Igrzyska Firm, 1 czerwca – Dzień Dziecka, 8-10 czerwca – Dni Ostrowi Mazowieckiej, w tym koncert zespołu VIDEO oraz kabaret Formacja Chatelet, Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny, wesołe miasteczko, 16-17 czerwca Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 połączony z koncertem na powitanie lata. W wakacje szeroka oferta półkolonii przygotowana prze MOSiR i MDK oraz kino plenerowe.

Co miesiąc tworzony jest plakat „Dzieje się w Ostrowi Mazowieckiej” z najważniejszymi wydarzenia kulturalno-sportowymi. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl, na profilu Urzędu Miasta na Facebooku oraz na tablicach informacyjnych.

Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie oświetlenia kortów tenisowych, a także wnioski na remont parkietu na hali sportowej w MOSiR przy ul. Trębickiego, remont plaży basenowej oraz nowe siłownie plenerowe wraz dodatkowymi urządzeniami w parku przy stawie. Planowane jest też nawodnienie stadionu miejskiego.

Na zakończenie konferencji burmistrz Jerzy Bauer przypomniał o dwóch nagrodach, które Miasto otrzymało w ostatnim czasie. Miasto zostało nagrodzone tytułem „Lider Zmian, Samorząd 2017”. W plebiscycie organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Miasto uzyskało I miejsce w dwóch kategoriach – Najskuteczniejsi i Najaktywniejsi w subregionie ostrołęckim, jako beneficjenci środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pozyskane środki to 1250 złotych na jednego mieszkańca, co daje nam drugie miejsce na Mazowszu. Druga nagroda to brązowe Godło Quality International za produkt konferencyjny - Ostrowskie Forum Rozwoju.

Burmistrz poinformował, też, że wypełniając postanowienia ustawy o zakazie propagowania ustrojów totalitarnych, zdemontowany został obelisk przed Dębem Wolności. Jak zapewnił Burmistrz wróci on na swoje miejsce, po zastosowaniu stosownych zmian, przed 3 maja.

O przyczyny unieważnienia czterech przetargów na budowę ścieżek, termin oddania do użytku całej inwestycji oraz termin zakończenie prac przy Muzeum zapytał podczas konferencji redaktor Tygodnika w Ostrowi Mieczysław Bubrzycki. W odpowiedzi Burmistrz informował, że trzy przetargi unieważniono z powodu nie złożenia ofert na wszystkie pięć etapów, zaś czwarty z uwagi na błędnie wystawione zabezpieczenie (wadium). Jeśli decyzja MJWPU o przesunięciu terminu realizacji zadania będzie pozytywna, zadanie zostanie skończone do grudnia 2019 roku. Otwarcie Muzeum planowane jest na kolejne Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego – na maj 2019 roku. Obecnie trwa rewitalizacja istniejącego budynku. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na część nowoprojektowaną.