-A +A
27.11.2017
Konferencja prasowa i oświadczenie burmistrza

24 listopada Burmistrz Jerzy Bauer zwołał konferencję prasową, by poinformować o założeniach do budżetu miasta na 2018 rok. Projekt budżetu na przyszły rok został przygotowany zgodnie z obowiązkiem ustawowym do 15 listopada i dostarczony radnym miasta. Sesja budżetowa zaplanowana jest na 20 grudnia i wtedy radni będą podejmować decyzję o uchwaleniu budżetu na przyszły rok.

Zanim Burmistrz omówił plany budżetowe na przyszły rok powiedział o dwóch wyróżnieniach, które Miasto otrzymało w ostanim czasie. Ostrów znalazła się w gronie samorządów uhonorowanych statuetką „Anioł Życia”. Odznaczenie to przyznawane jest za działania przyczyniające się do zabezpieczenia godności dzieci zmarłych przed narodzeniem. Miasto Ostrów przyłączyło się do akcji Diecezji Łomżyńskiej w 2013 roku, podejmując stosowną uchwałę i konsekwentnie realizuje działania w tym zakresie.

Drugie wyróżnienie, które Miasto otrzymało to brązowe Godło QI 2017 za Ostrowskie Forum Rozwoju, jako produkt konferencyjny. Najwyższa Jakość QI 2017, to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

- To jest dla nas bardzo satysfakcjonujące wyróżnienie, tym bardziej, że za kilka dni odbędzie się Ostrowskie Forum Rozwoju – powiedział burmistrz.  Zaprosił na trzecią edycję Forum, które odbędzie się 28 listopada w sali Inforcentrum Fabryk Mebli „Forte” S.A.

Jak wynika z prezentowanych przez Burmistrza danych liczbowych, począwszy od 2006 roku tendencja dochodów miasta jest wyraźnie wzrostowa. Dochody na rok 2018 zaplanowano na blisko 110 mln złotych, wpływy z podatku PIT na ponad 20,2 mln złotych, z CIT na 2 mln złotych, subwencję ogólna na ponad 15,7 mln złotych.

W przyszłym roku planowane są inwestycje z udziałem środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych. Na ich realizację Miasto pozyskało 23,8 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości prawie 127 mln złotych, z czego majątkowe to 42,7 mln złotych, na drogi 28,5 mln złotych, na oświatę 29 mln złotych, w tym wykup gruntu pod budowę nowej szkoły.

Zaplanowane do realizacji na przyszły rok inwestycje z udziałem środków unijnych to: budowa ciągów pieszo-rowerowych, remont „Jatek”, projekt „Kultura pod Napięciem” oraz „Ciepła Strona Miasta”.  Ich wartość wyniesie 27,3 mln złotych z czego 21 mln złotych to środki zewnętrzne.

Jak informował Burmistrz konsekwentnie realizowana jest umowa Miasta z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność bieżącą i inwestycyjną Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Na część inwestycji zaplanowanych na przyszły rok Miasto ubiega się o środki krajowe. Jest to budowa ulicy Podstoczysko oraz remont biblioteki.

Jak informował Burmistrz, konstruując budżet na rok 2018 dużą wagę przykładano do inwestycji drogowych, które stanowią swoiste obwodnice miasta. Jest to ulica Podstoczysko, która jest łącznikiem ul. Małkińskiej z ul. Różańską. Na przyszły rok zaplanowano też ul. Wołodyjowskiego. W przyszłym roku zaplanowano kolejny odcinek budowy ulicy Łącznej, (łączy ul. Sikorskiego z ul. Stacyjną), o którą mieszkańcy upominają się już bardzo długo.

W planach na przyszły rok jest budowa kilkunastu ulic na kwotę 6,7 mln złotych oraz wykonanie dokumentacji na kolejnych kilkanaście za kwotę 420 tys. złotych.

Zaplanowano wybudowanie drogi łączącej ul. Trębickiego z ul. 3 Maja. To miejsce newralgiczne, bo zlokalizowane są tam szkoły, Urząd Pracy i dalej MOSiR, a dodatkowo ul. Partyzantów jest jednokierunkowa. Już w 2004 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta zaplanowano budowę tego przebicia. W związku z dotychczasowym natężeniem ruchu w tym miejscu, ale też w perspektywie budowy nowej szkoły Burmistrz podjął decyzję o wpisaniu do budżetu na przyszły rok wykonanie w tym miejscu przebicia. Na ten cel zapisano w budżecie kwotę 900 tys. złotych na co składa się m.in. wykup działek, budowa drogi oraz parkingów.

Burmistrz odniósł się do pojawiających się komentarzy na forum jednego z portali Internetowych, dotyczących zarzutów w stosunku do niego i jego zastępcy w kontekście przebicia do ul. Trębickiego i wykupu działek. Piszące je osoby zarzucają obu burmistrzom działania o charakterze korupcyjnym. Jak podkreślał burmistrz, faktem jest, że właścicielem jednej z działek, od ponad 20 lat, jest zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek. Nieprawdziwe są jednak zarzuty w stosunku do niego i jego zastępcy. Poinformował o doniesieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożył na Policję, i którego fragment odczytał podczas konferencji.

W załączeniu oświadczenie Burmistrza Miasta w powyższej sprawie.

 

Załącznik: 

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
18
Sierpnia
godz. 13:00
22
Sierpnia
godz. 08:30
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00