-A +A
28.04.2016
Konferencja regionalistyczna: Dyskutowali o dziedzictwie lokalnym

26 kwietnia Miasto Ostrów Mazowiecka oraz Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJA zorganizowało konferencję nt. ”Troska o dziedzictwo, jako forma umocnienia wspólnoty lokalnej”, która jednocześnie stała się spotkaniem promującym pierwszy numer pisma popularnonaukowego Rocznik Ostrowski.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji działających na terenie Miasta i Powiatu, radni Rady Miasta, przedstawiciele władzy gmin z powiatu ostrowskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, bibliotekarze i społecznicy. Konferencje zaszczycili swoją obecnością naukowcy- regionaliści, językoznawcy,  socjologowie, badacze i inni intelektualiści.

Tytułem wstępu  Burmistrz Jerzy Bauer bardzo serdecznie przywitał wszystkich gości. Wraz z Prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ -  Elizą Drewnowską, podziękowali za wsparcie w wydaniu Rocznika Ostrowskiego.  Przedsięwzięciem okazał się realnym mimo braku w Ostrowi środowiska akademickiego.  Burmistrz wprowadził uczestników w tematykę troski,  podtrzymywania, pielęgnowania dziedzictwa kulturowego na Ziemi Ostrowskiej.

 Regionalizm to zjawisko definiowane jako ideologia, wokół której ogniskują się mniej lub bardziej licznie sformalizowane ruchy społeczne,  nakierowujące swoją aktywność na ochronę, programowanie czy tez odbudowę regionalnych (kulturowych społecznych i ekonomicznych a także politycznych) odrębności. Przedmiotowe zjawisko było i jest obiektem naukowych dociekań nauk społecznych i humanistycznych (językoznawstwa i literaturoznawstwa, etnologii, socjologii, nauk politycznych i ekonomii a także społecznej geografii czy nauk prawnych.

 Konferencja adresowana była do wszystkich przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanych badaniem regionalizmu w Ostrowi Mazowieckiej, w szczególności takich aspektów jak jej historia i współczesność, elementy składowe i typy, przyczyny jej powstania oraz konsekwencje jej funkcjonowania. Dzięki takim ruchom, które można uznać za pierwszy sukces w tym kierunku powstał Rocznik Ostrowski. To realizacja konsekwentnego i metodycznego gromadzenia, opisywania i programowania wszystkiego co istotne dla lokalnej społeczności, mająca charakter interdyscyplinarny. Publikowane teksty mają związek tematyczny nie tylko z historią Miasta ale dotyczą osób, zdarzeń, przyrody i zjawisk społecznych o charterze ponadlokalnym i regionalnym. Rocznik jest zapowiedzią prezentowanego dorobku wypracowanego w ramach powstającego Muzeum a przy nim Ośrodka Dokumentowania Dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza. Muzeum jest ważną częścią przestrzeni publicznej nie znanej jeszcze mieszkańcom Miasta. Aby Muzeum mogło być pełnoprawną, pełnowartościową i wielofunkcyjną przestrzenią publiczną potrzebne jest zrównoważenie relacji wszystkich środowisk. To inicjowanie procedur służących budowaniu kultury pamięci i obywatelskiego poczucia odpowiedzialności za wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego w tworzeniu wspólnoty lokalnej , w wymiarach społeczno- kulturowym i społeczno- ekonomicznym. Prezentowany Rocznik Ostrowski jest zalążkiem spisanej historii kultury i dziedzictwa lokalnej społeczności ostrowskiej.

Pierwszym prelegentem, który wygłosił swój wykład na temat Gen. Stefana Kosseckiego –dowódcy 18 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego II RP w kampanii wrześniowej 1939 r. był dr Bartosz Zakrzewski z Instytutu w Warszawie.

Pani Sylwia Kos, zaprezentowała pozostałości Linii Mołotowa na terenie Ziemi Ostrowskiej. W oparciu o mapy i badania prowadzone przez Ostrowską młodzież mamy spisane i sfotografowane schrony bojowe, które również w przyszłości możemy wpisać w dziedzictwo ziemi Ostrowskiej.

Bardzo interesujący i poddający pod dłuższe rozważania wykład ks. dr Dariusza Tułowieckiego na temat specyfiki małej Ostrowi,  jej tożsamości, wizerunku, kapitału ludzkiego i mobilności ludności, postrzeganych jako zasoby jednostki terytorialnej. Zagrożenie dla Miasta stanowi zjawisko odpływu osób wysoko wykwalifikowanych i wykształconych, które stanowią współcześnie niezwykle wartościowy kapitał.

Szeroko przedstawiony przez prof. Barbarę Falińską wykład na temat badań językoznawczych  nawołujący do współpracy szkół i jednostek terytorialnych Miasta oraz wznowienia badań językoznawczych na terenie powiatu.

Arkadiusz Parzych przybliżył nam postać Edwarda Lutostańskiego, bohatera powiatu ostrowskiego, który wraz ze swoim bratem i szwagrem wyrazili swoją gotowość złożenia najwyższej ofiary w obronie swojej ojczyzny wzorując się na japońskich „kamikadze”. Ochotnik do „żywych torped”, dowódca partyzantki, represjonowany w czasach stalinizmu, ojciec rodziny. Warto poznawać historię ludzi związanych z naszym powiatem.

Na zakończenie Pan Rafał Zęgota przedstawił działalność utworzonego z inicjatywy Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty jako przykład sposobów i możliwości tworzenia się środowiska intelektualnego, zachęcając jednocześnie do dyskusji, aktywności i rozwoju.

Ostatnim etapem konferencji była dyskusja na temat perspektyw budowania programu edukacji regionalnej na Ziemi Ostrowskiej.

Pierwszy numer "Rocznika Ostrowskiego" jest dostępny w bibliotekach miejskich, gminnych i szkolnych na terenie powiatu ostrowskiego oraz – w wersji elektronicznej - na stronie internetowej Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ.

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00