-A +A
10.03.2017
Konferencja z udziałem Wiceminister Edukacji

W sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego odbyła się konferencja poświęcona programowi Erasmus +, wychowaniu obywatelskiemu i reformie oświaty.

W konferencji, która odbyła się 3 marca udział wzięła Wiceminister Edukacji Narodowej Teresa Wargocka, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Weronika Najda, zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatury w Ostrołęce Mirosław Grzyb, wicestarosta ostrowski Urszula Wołosiewicz oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół miejskich i powiatowych, radni miejscy, księża, przedstawiciele instytucji kultury, spółdzielni socjalnych, Uniwersytetu III Wieku, organizacji pozarządowych.

Zebranych powitał burmistrz Jerzy Bauer, który przedstawił działania samorządu na rzecz oświaty w mieście, a także wspomniał o kształtowaniu tożsamości oraz powstającym Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

Wiceminister Teresa Wargocka mówiła na temat zmiany struktury szkolnej, która zacznie obowiązywać od 1 września br. Jak zapewniała decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie była przemyślana, podparta analizą działania obecnego systemu oświaty. - Siedemnaście lat funkcjonowania gimnazjów w systemie szkolnym, i w zasadzie żadne założenie, które leżało u podstaw ich zorganizowania, nie zostało zrealizowane. Gimnazja miały być samodzielnymi szkołami, przygotowującymi do nauki w szkołach średnich, gdzie liczba uczniów miała nie przekraczać trzystu – powiedziała wiceminister. - Prawie cztery tysiące gimnazjów w Polsce zaczęło funkcjonować jako zespoły szkół ze szkołą podstawową – dodała. Samodzielnych gimnazjów jest około dwóch tysięcy i funkcjonują głównie w dużych miastach. Jak usłyszeliśmy z ust wiceminister, wyższe uczelni wyraźnie zaczęły sygnalizować pogorszenie poziomu kształcenia młodzieży. Czynników, które miały wpływ na podjęcie decyzji o reformie edukacji było wiele. Wyjaśniła zebranym, jaki jest sens programowy szkoły po wprowadzeniu nowego systemu edukacji - Szkoła przyjazna i szkoła wymagająca – tak o zreformowanej oświacie mówiła wiceminister - gdzie każdy uczeń powinien mieć w szkole swojego przewodnika, wychowawcę, który nie pozwala mu marnować czasu.

W dalszej części konferencji mowa była o wychowaniu obywatelskim w edukacji oraz o założeniach programu Erasmus+. Program Erasmus, kojarzony głównie z wymianami studentów, obchodzi 30-lecie działania. Z tej okazji przygotowana została nowa propozycja w sferze edukacyjnej, którą na spotkaniach w całej Polsce przedstawiają przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Podczas spotkania eksperci przybliżyli priorytety programu, pokazując jak upowszechniać rezultaty projektów edukacyjnych. Mowa była o edukacji nauczycieli, wspieraniu uczenia się osób dorosłych oraz o programie eTwinning. Erasmus+ to program Unii Europejskiej obowiązujący na lata 2014-2020. Zakłada on działania w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje. Szczegóły na temat programu można znaleźć na stronie erasmusplus.org.pl.

Najbliższe wydarzenia

21
Kwietnia
godz. 08:00
21
Kwietnia
godz. 18:00
22
Kwietnia
godz. 13:00
22
Kwietnia
godz. 18:00
23
Kwietnia
godz. 10:00
23
Kwietnia
godz. 10:00