-A +A
03.07.2019
Konkurs dla producentów żywności

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny przystąpił do Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent Żywności.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników na etapie regionalnym. Laureaci mazowieccy zostaną uhonorowani dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego. Finaliści wojewódzcy mogą brać udział w etapie ogólnopolskim Inicjatywy.

By wziąć udział w etapie regionalnym trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją do 10 lipca br. (decyduje data wpływu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w jeden z trzech sposobów:

  • Faksem na numer – 22) 59-79-702
  • listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa,
  • drogą elektroniczną na adres rolnictwo@mazovia.pl  do dnia 10 lipca br.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Konkursy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego