-A +A
28.04.2016
Konkurs "Moda XX-lecia międzywojennego"

Do 6 maja można zgłosić swój udział w konkursie wyłaniającym uczestników Gali Finałowej Pokazu Mody XX-lecia międzywojennego. 


Zapraszamy do udziału.


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator: Miasto Ostrów Mazowiecka
Godziny: 14.00 – 17.00
Miejsce Pokazu: MOSIR, ul. H. Trębickiego 10
2. Temat: Moda dwudziestolecia międzywojennego

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konkursie wyłaniającym uczestników Gali Finałowej Pokazu Mody XX-lecia międzywojennego przeznaczonego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz wszystkich osób zainteresowanych.

§ 2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich oraz chętni i zainteresowani - dzieci i dorośli mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej.
2. W konkursie można stratować indywidualnie lub w parach.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przekazanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, późn.zm).
4. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska oraz zdjęć) w materiałach organizatora i wybranych przez niego mediach.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłaszany projekt jest jego autorstwa oraz nie zawiera elementów, które mogłyby godzić w uczucia lub naruszać prawa osób trzecich.
6. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszania ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.
7. W dniu pokazu osoby zgłoszone będą miały za zadanie zaprezentować zaprojektowane przez siebie stylizacje w czasie max. 5min, pokazowi powinien towarzyszyć komentarz przygotowany przez uczestnika.

§ 3
Cele i założenia konkursu
1. Wykonanie projektów ubiorów z dwudziestolecia międzywojennego.
2. Stymulowanie aktywności artystycznej młodzieży.
3. Zaangażowanie nauczycieli do twórczej pracy ze swoimi uczniami.
4. Odkrywanie przyszłych talentów.
5. Integrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej.
6. Wytwarzanie atmosfery dobrej zabawy i wzajemnej życzliwości.
7. Udział w wydarzeniu planowanym na 8 maja 2016 r. pt. Upamiętnienie ślubu Pileckich.
8. Wyłonienie 11 najlepszych stylizacji, które wezmą udział w profesjonalnej sesji fotograficznej.

§ 4
Kryteria oceny
1. Zgodność rozwiązania z podanym z tematem (modą dwudziestolecia międzywojennego).
2. Oryginalność pomysłu – interpretacja stylu.
3. Komunikatywność stylizacji.
4. Walory estetyczne.
5. Inwencja i kreatywność autora.
6. Sposób zaprezentowania stroju.
7. Uważność historyczna.
8. Chęć działania.

§ 5
Sposób oceny
1. Prezentację strojów będzie oceniać Komisja Konkursowa z przewodniczącą Agatą Uchman - znanym kostiumografem i projektantem mody, przyznając punktację od 1 do 10 pkt.
2. Jury wyłoni najciekawsze stylizacje.

§ 6
Nagrody
1. Finaliści wezmą udział w profesjonalnej sesji fotograficznej. Zdjęcia staną się elementem wydanego przez Miasto kalendarza na 2017 rok.
2. Wyłonione osoby i ich stylizacje wezmą udział w orszaku ślubnym pary Pileckich w niedzielę 8 maja 2016 r. (dnia następnego) pt. Upamiętnienie ślubu Pileckich.

§ 7
Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny
2. Termin zgłoszeń – do 6 maja 2016 r.
3. Zgłoszenie powinno zawierać opis – imię nazwisko (ewentualnie opiekuna), nazwę szkoły, tytuł stylizacji, tel., adres e-mail.
4. Zgłoszenia prosimy kierować: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Wydział Promocji Miasta, tel. 29 679 54 66, e-mail: promocja@ostrowmaz.pl

§ 8
Harmonogram Konkursu
1. 07. 05. 2016 – Gala Finałowa Pokazu Mody godz. 14.00- 17.00
2. 06.05.1016 - Ostateczny termin składania zgłoszeń.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po zakończeniu pokazu.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do stosowania się do niniejszego regulaminu.
3. Regulamin dostępny na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl oraz w Wydziale Promocji.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, również w trakcie trwania konkursu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów powstałych w trakcie trwania konkursu i wykorzystywaniach ich w celach promocyjnych.
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje warunków regulaminu konkursu.

Data wydarzenia: 
07-05-2016 17:00
Adres wydarzenia: 
Ostrów Mazowiecka, MOSiR, ul. Trębickiego 10
Organizator: 
Miasto Ostrów Mazowiecka

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00