-A +A
16.06.2017
Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji jest specyficznym rodzajem dokumentu strategicznego. Jego stworzenie nie tylko pozwala zdiagnozować problemy oraz wyznaczyć kierunki rozwoju ale również pozwala na skuteczne pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć w nim zawartych. Warunkiem jest jednak wpisanie programu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Przedstawiony przez nas program został oceniony przez ekspertów, którzy wnieśli uwagi. Najbardziej kluczowe dotyczą, wyznaczonego przez nas, podobszaru rewitalizacji obejmującego teren po byłej nasycalni. Teren po byłej nasycalni jest terenem poprzemysłowym, niezamieszkanym. Przeprowadzona diagnoza nie wykazała występowania tam problemów determinujących wyznaczenie tam obszaru rewitalizacji. Miasto nie jest właścicielem terenu a właściciel tj. PKP nie jest zainteresowany realizacją zgłoszonych projektów. W związku z tym musimy wyłączyć ten podobszar z wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

14 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne obejmujące spotkanie informacyjne oraz warsztaty, podczas których zostały szczegółowo omówione uwagi Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz wprowadzone w związku z nimi zmiany. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiona pod obrady uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, w której z obszaru rewitalizacji zostanie wyłączony teren po nasycalni.

W odpowiedzi na uwagi ekspertów zostaną również wprowadzone zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji. Poinformujemy o nich na konsultacjach społecznych, które odbędą się 21 czerwca o 16:30 i 17:30 w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zapraszamy do udziału w nich. Do Państwa dyspozycji są pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, na miejscu w Urzędzie Miasta, pod numerami tel.: (029) 679 54 57, 531 763 763 oraz mailowo: agwardiak@ostrowmaz.pl i ppecura@ostrowmaz.pl

   tekst: Agnieszka Gwardiak                              

konsultacje

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00