-A +A
01.07.2016
Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji Miasta

7 lipca 2016 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

godz. 13:00 - spotkanie informacyjne o rewitalizacji, w tym przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy.
godz. 16:30 - warsztaty mające na celu wypracowanie pomysłów na konkretne działania rewitalizacyjne.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w warsztatach. Wszelkich informacji na ten temat udzielą pracownicy Urzędu Miasta pod numerem  (029) 679 54 50 wew. 463 lub (029) 679 54 63, rewitalizacja@ostrowmaz.pl

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to skoordynowane działania prowadzone wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i inne podmioty, na rzecz rozwoju miasta. Celem rewitalizacji jest przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym w sferze społecznej i ekonomicznej, zahamowanie degradacji przestrzeni miejskiej oraz pobudzanie rozwoju poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej a także poprawę jakości środowiska zamieszkania.

Co czeka Ostrów Mazowiecką w najbliższych latach? Jakie będzie nasze miasto i jego mieszkańcy w przyszłości? Co trzeba zmienić w mieście by było ono miastem przyjaznym mieszkańcom i atrakcyjnym dla przyjezdnych: turystów i inwestorów? Jakie problemy trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe dla kształtowania polityki rozwoju miasta.

Data wydarzenia: 
07-07-2016 13:00

Najbliższe wydarzenia

23
Maja
od 23.05 do 24.05
23
Maja
godz. 13:00
23
Maja
godz. 16:30
24
Maja
godz. 10:00
26
Maja
godz. 15:00
26
Maja
godz. 19:00
07
Czerwca
od 07.06 do 09.06