-A +A
17.07.2018
LII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że 18 lipca  2018 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,/projekt/
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027,/projekt/
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 rok./projekt/
  1. Zakończenie obrad

Źródło: www.bip.ostrowmaz.pl

Data wydarzenia: 
18-07-2018 16:00