-A +A
26.07.2018
LIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

26 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000)

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

a/  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok./projekt/

b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027./projekt/

  1. Zakończenie obrad.

Źródło: www. bip.ostrowmaz.pl

Data wydarzenia: 
26-07-2018 15:00