-A +A
20.08.2018
LIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W piątek 24 sierpnia  2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

a/  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok./projekt/

b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027./projekt/

c/ zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r./projekt/

4.   Zakończenie obrad.

Na profilu Urzędu Miasta na Facebooku prowadzona będzie transmisja na żywo z obrad sesji.

Data wydarzenia: 
24-08-2018 15:00