-A +A
19.06.2018
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

ul. 3 Maja 48/28

Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na 21 dni - od 19 czerwca do 10 lipca 2018 r.