-A +A
30.03.2018
Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku. poz. 121 i 50) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następujące nieruchomości lokalowe w trybie bezprzetargowym:
ul. 63 Roku 11/1

ul. Warchalskiego 2B/28

ul. 63 Roku 11/6

Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej wiadomości 21 dni - od 3 do 24 kwietnia 2018 r.